Who is the #1 famous TikTok person?

1. Charli D’Amelio (@charlidamelio) With more than 148 million TikTok followers, Charli D’Amelio has the most followers on the platform as of January 2022.

Who is the most famous in TikTok 2022?

Charli D’Amelio. 129.7M followers. Khabane Lame. 121.2M followers. Addison Rae. 85.8M followers. Bella Poarch. 85.1M followers. Zach King. 66.3M followers. Dixie D’Amelio. 55.7M followers. Kimberly Loaiza. 55.4M followers. Spencer X. 55.4M followers.

Who is the top 10 TikTokers?

Charli D’Amelio – 141.1M followers. Khaby Lame – 139.7M followers. Bella Poarch – 89.9M followers. Addison Rae – 87.7M followers. Will Smith – 72.2M followers. Zach King – 68.6M followers. Kimberly Loaiza – 63.3M followers. TikTok – 62.7M followers.

Who is the 2 famous person on TikTok?

2. Charli D’Amelio — 148.7 million TikTok followers.